Cursussen

Cursus kunstgeschiedenis

Ben je geïnteresseerd in kunst en wil je weten wie die kunst maakt? Of heb je in een museum wel eens gedacht: ‘Wist ik hier maar iets meer van.’ Of overvalt de schoonheid van een gebouw je en wil je weten waarom? Volg dan de cursus kunstgeschiedenis bij ons. Zo leer je anders kijken naar kunst. Je ontdekt in welke tijd het gemaakt is, door wie en uit welke kunststroming. Voortaan weet je wat je ziet en kun je dat voor jezelf en anderen beschrijven.  

 De eerste serie was in najaar 2016. De tweede serie, na de kerstperiode, wordt door Minouche Wardenaar verzorg, zij is gespecialiseer in de moderne kunst. 

 

Praktische informatie; De cursussen bij Kunststukken101 worden gegeven in kleine groepen zodat ieders vragen en interesses aan de orden kunnen komen. De groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. De cursusavonden starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. 

 

1:  Kunstgeschiedenis over moderne kunst, periode 1890-1965, door Minouche Wardenaar van Kunstkuur in 2 delen, start op 19 januari 2017:

Deel 3, data:  donderdagavond 19/1, 26/1, 2/2, 9/2,
Deel 4, data:  donderdagavond 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3.

In een inspirerende omgeving geeft Minouche aan een kleine groep van 8 tot 12 cursisten een 8-tal colleges.  Er is alle ruimte voor vragen en uitwisseling.  Maak op een ontspannen manier kennis met de geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur.
De reeks is opgebouwd uit de volgende avonden/colleges:

1.                  Aan de vooravond van het modernisme

2.                  Van figuratie naar abstractie

3.                  Utopische idealen

4.                  Weg met de logica

5.                  Van Parijs naar New York

6.                  Onder invloed van de industrie

7.                  Op zoek naar de essentie

8.                  Taal, theorie en humor

Samenvatting van de 8 avonden:
De hele reeks ‘Moderne kunst’ beslaat de periode 1890-1965. Het is een chronologische vertelling van de meest belangrijke stromingen en bijbehorende kunstenaars binnen de moderne kunst. Het beginpunt van de reeks is het impressionisme dat wordt afgezet tegen de traditionele Franse Academie. Verder komen in het eerste college ‘Aan de vooravond van het modernisme’ de stromingen postimpressionisme, jugendstil en art nouveau aan bod en worden Van Gogh en de Amsterdamse School in het bijzonder uitgelicht.

Tijdens het tweede college ‘Van figuratie naar abstractie’ wordt het expressionisme in Frankrijk en Duitsland besproken. Met Der Blaue Reiter als beginpunt volgen we de gang naar abstractie via het werk van Cézanne, Picasso, Braque, Marc en Kandinsky.

In de periode vlak na de Eerste Wereldoorlog ontstaat een aantal stromingen met grote idealen. Binnen dit kader worden in het derde college ‘Utopische idealen’ onder ander De Stijl, het Bauhaus en het constructivisme besproken.

In het vierde college ‘Weg met de logica’ staan de anti-kunstenaars van het Dadaïsme centraal die, eveneens gemotiveerd door de Eerste Wereldoorlog, de weg voor de conceptuele kunst vrijmaakten. In ditzelfde college komen ook de surrealisten aanbod.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog nemen kunstenaars uit de Verenigde Staten van Amerika voor het eerst in de kunstgeschiedenis een zeer prominente rol in. Tijdens het vijfde college ‘Van Parijs naar New York’ staan we stil bij verschuiving van het centrum van de beeldende kunst van Parijs naar New York. Na WOII vertegenwoordigen de kunstenaars van de New York School westerse idealen als autonomie van het individu en persoonlijke expressie. Denk aan het werk van Jackson Pollock en de in Rotterdam geboren Willem de Kooning. Binnen deze context wordt ook de CoBrA-beweging besproken, in het bijzonder de praktijk van Karel Appel.

College zes ‘Onder invloed van de industrie’ staat in het teken van de democratisering van de kunst: kunst is er niet alleen zijn voor een kleine elite, maar voor iedereen. Kunstenaars binnen stromingen als popart en post-painterly abstraction proberen het persoonlijke en individuele uit te bannen en passen industriële technieken toe.Het zevende college ‘Op zoek naar de essentie’ gaat in op de ontwikkeling waarbij de kunstwereld steeds meer verweven raakt met het marktmechanisme. Als reactie op deze ontwikkeling gaan onder andere Nul en Zero-kunstenaars het verhandelbare kunstobject bekritiseren door de beeldende middelen tot een minimum te beperken en op zoek te gaan naar de essentie van het werk.

Het afsluitende college ‘Taal, theorie en humor’ behandelt de jaren zeventig, waarin duidelijk wordt dat de hang naar het immateriële en meer filosofische uitingsvormen steeds sterker wordt. Binnen dit kader komt onder andere de conceptuele kunst van Kosuth, Kawara en Weiner aan bod.

Tijd: van 20 tot 22 uur.
Locatie: Thomsonlaan 101.
Kosten: € 92,50 voor vier avonden inclusief koffie en thee.
Inschrijven: info@kunststukken101.nl.
Extra informatie via 06-11921131 ( Jose) of 06-22464143 (Annet).

 

Over Minouche
Kunstkuurdocent Minouche is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar ze zich heeft verdiept in moderne en hedendaagse kunst en (culturele) diversiteit in het collectiebeleid van Nederlandse kunstmusea.
Minouche heeft Kunstkuur  opgericht, een jonge onderneming die toegankelijke lezingen, workshops en excursies over kunsthistorische onderwerpen verzorgd.  Haar passie is beter inzicht in de meest belangrijke stromingen binnen de westerse beeldende kunst geven en overbrengen.
Naast haar werk voor Kunstkuur, geeft ze via de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan kunstcolleges aan senioren, verzorgt ze de vrijwilligerscoördinatie bij expositieruimte en discussieplatform Framer Framed en werkt ze bij de Condomerie.'