Suzanne Bo

Het werk ontstaat intuïtief. Er ontstaan emotionele en expressieve beelden, kleurrijk en organisch van vorm.

Suzanne Bo is autodidact en heeft zich ontwikkeld  op de Vrije Academie, Den Haag.

Lid van Pulche en Stroom, Den Haag

Discipline(s):